Māori Arts

Course Name Duration Price
Korowai - Maori Cloak Art
Want to learn how to make a Maori Korowai (Feather cloak)?
8 weeks $49.00 incl.
Te Reo Maori Beginners
Come and learn Te Reo Māori - one of the two official languages (Te Reo Māori and New Zealand Sign Language) in New Zealand.
8 weeks $45.00 incl.
Te Reo Maori Level 2
Come and learn Te Reo Māori - one of the two official languages (Te Reo Māori and New Zealand Sign Language) in New Zealand.
8 weeks $45.00 incl.